Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Správcem údajů je:

Bernd Loitz

Bundestrasse 94

6923 Lauterach

AUSTIRA

 

info@helmexpress.com

 

Děkujeme, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

 

1. Přístup k datům a hostování

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste sdělili jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webových stránek ukládá webový server automaticky pouze tzv. protokolový soubor serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje požadavek.

Tyto přístupové údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webových stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží podle čl. 6 odst. 1 1 písm. f) GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů na řádné prezentaci naší nabídky, které mají v procesu vyvažování zájmů přednost. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na našich webových stránkách.

 

2. Shromažďování a použití údajů pro zpracování smlouvy, navázání kontaktu a otevření zákaznického účtu.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při zadávání objednávky nebo při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože tyto údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy nebo zpracování vaší žádosti o kontakt a jinak byste nemohli dokončit objednávku nebo odeslat žádost o kontakt. V každém vstupním formuláři je zřejmé, jaké údaje jsou shromažďovány. Údaje, které nám sdělíte, používáme k plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů podle čl. 6 odst. 1 1 písm. b) GDPR
Pokud jste k tomu udělili souhlas podle čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR vytvořením Vašeho zákaznického účtu, použijeme Vaše údaje pro účely zřízení zákaznického účtu.


Po ukončení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu bude jakékoli další zpracování vašich údajů omezeno a vaše údaje budou vymazány po uplynutí doby uchovávání platné podle příslušných předpisů, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo vaše osobní údaje dále používat v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o čemž vás informujeme v tomto oznámení. Váš zákaznický účet lze kdykoli vymazat. Za tímto účelem můžete buď zaslat zprávu na níže uvedenou kontaktní možnost, nebo použít příslušnou funkci dostupnou v zákaznickém účtu.

 

3. Přenos dat

Vaše údaje sdělujeme přepravní společnosti v rozsahu potřebném pro doručení objednaného zboží podle čl. 6 odst. 1 1 písm. b) GDPR. V závislosti na poskytovateli platebních služeb, kterého jste si zvolili během procesu objednávání, sdělujeme platební údaje shromážděné pro účely zpracování objednávky bance pověřené zpracováním platby a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo zvolené platební službě. Některé z těchto údajů shromažďují sami vybraní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich otevřete účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávání zaregistrovat u poskytovatele platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. V tomto ohledu platí oznámení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Poskytnutí údajů poskytovateli přepravních služeb

Pokud jste nám k tomu při zadávání objednávky nebo po něm udělili výslovný souhlas, sdělíme vaše telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravy na základě tohoto souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR, aby vás mohl poskytovatel přepravy kontaktovat a informovat vás o doručení nebo s vámi dohodnout podrobnosti doručení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní možnost nebo přímým oznámením poskytovateli přepravy na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání souhlasu údaje zveřejněné za tímto účelem vymažeme, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo vaše osobní údaje dále používat v rozsahu a způsobem, který povoluje zákon, o čemž vás informujeme v tomto oznámení.

DHL, Rakouská pošta

 

4. E-mailový zpravodaj

E-mailová reklama, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme vám na základě vašeho souhlasu pravidelně zasílat náš e-mailový newsletter podle čl. 6 odst. 1 1 písm. a) GDPR, a to s použitím údajů, které jste si pro tento účel vyžádali nebo které jste nám sdělili zvlášť.

Ze služby zasílání newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Za tímto účelem můžete buď zaslat zprávu na níže uvedenou kontaktní možnost, nebo použít odkaz pro odhlášení v newsletteru. Po odhlášení z odběru vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo vaše osobní údaje dále používat v rozsahu a způsobem, který povoluje zákon, o čemž vás informujeme v tomto oznámení.

E-mailová reklama, pokud se nepřihlásíte k odběru newsletteru, a vaše právo se z ní odhlásit.

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a vy jste se z ní neodhlásili a nejste spotřebitelem, který má obvyklé bydliště v Polsku, vyhrazujeme si právo pravidelně vám zasílat e-mailem nabídky výrobků z našeho sortimentu, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů při propagaci a reklamě našich produktů zákazníkům, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené.

Z tohoto používání své e-mailové adresy se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní možnost nebo pomocí odhlašovacího odkazu v reklamním e-mailu, aniž by vám vznikly jakékoli náklady nad rámec nákladů na přenos vypočtených podle základních sazeb.

Newsletter vám zasílá náš poskytovatel služeb, který zpracovává údaje naším jménem a kterému sdělujeme vaši e-mailovou adresu.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v členském státě EU nebo EHP.

 

5. Použití údajů pro zpracování plateb

Posouzení totožnosti a bonity v případě výběru platebních služeb společnosti Klarna

Pokud si vyberete platební služby nabízené společností Klarna, požádáme vás o udělení souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, abyste mohli společnosti Klarna předat údaje potřebné pro zpracování platby a pro posouzení totožnosti a úvěruschopnosti. V Německu mohou posouzení totožnosti a úvěruschopnosti provádět úvěrové referenční agentury uvedené v seznamu Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

Klarna využívá získané informace o statistické pravděpodobnosti selhání pro vyvážené rozhodování o navázání, plnění nebo ukončení smluvního vztahu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Důsledkem může být, že vám již nebudeme moci nabídnout určité možnosti platby. Souhlas s takovým používáním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat také tím, že o tom informujete společnost Klarna.

 

6. Integrace odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops

Na těchto webových stránkách je integrován odznak důvěryhodnosti Trusted Shops, který zobrazuje naši značku důvěryhodnosti Trusted Shops a nabízí kupujícím po objednání produkty Trusted Shops.

To je nezbytné pro zajištění našich oprávněných zájmů v oblasti optimálního marketingu, a to zajištěním bezpečnosti vašeho nákupu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Trustbadge a s ním inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo. Trustbadge je zpřístupněn poskytovatelem CDN (Content-Delivery-Network) v rámci zpracování objednávky. Společnost Trusted Shops GmbH využívá také poskytovatele služeb z USA. Je zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace k zabezpečení údajů společnosti Trusted Shops GmbH naleznete zde.

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas volání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje volání. Jednotlivé přístupové údaje se ukládají do bezpečnostní databáze pro analýzu bezpečnostních problémů. Soubory protokolů se automaticky mažou nejpozději 90 dní po jejich vytvoření.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. Platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem jsou osobní údaje automaticky shromažďovány z údajů o objednávce. To, zda jste již zaregistrováni jako zákazník společnosti Trusted Shops, se automaticky kontroluje pomocí neutrálního parametru, e-mailové adresy zaheslované pomocí kryptologické jednosměrné funkce. E-mailová adresa je před odesláním převedena na tuto hodnotu hash, kterou Trusted Shops nemůže dešifrovat. Po kontrole shody je parametr automaticky vymazán.

To je nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů našich a Trusted Shops při poskytování ochrany kupujícího spojené s konkrétní objednávkou a službami kontroly transakcí v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR. Další podrobnosti, včetně vašeho práva vznést námitku, naleznete ve výše uvedených Zásadách ochrany osobních údajů Trusted Shops a v rámci Trustbadge.

7. Soubory cookie a analýza webu

Pro zlepšení uživatelského komfortu na našich webových stránkách a umožnění využívání některých jejich funkcí za účelem zobrazení vhodných produktů nebo provádění průzkumu trhu používají některé stránky těchto webových stránek tzv. cookies. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené. Soubor cookie je malý textový soubor, který se automaticky ukládá do vašeho koncového zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se vymažou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (to jsou tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Dobu uložení souborů cookie můžete zkontrolovat pomocí funkce Přehled v nastavení souborů cookie ve svém webovém prohlížeči. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval vždy, když stránka používá soubory cookie, a abyste se mohli v jednotlivých případech rozhodnout, zda soubory cookie na dané webové stránce nebo obecně přijmete, nebo odmítnete. Každý prohlížeč má jiné zásady pro správu nastavení souborů cookie. Zásady prohlížeče jsou popsány v nabídce nápovědy každého prohlížeče a vysvětlují, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Informace o tom, jak změnit nastavení prohlížeče, naleznete na níže uvedených odkazech:

 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies   

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Upozorňujeme, že vypnutí souborů cookie může omezit váš přístup k některým funkcím našich webových stránek.

 

Používání služby Google (Universal) Analytics pro webovou analytiku

Pro účely analýzy webových stránek používá tato webová stránka službu Google (Universal) Analytics, kterou poskytuje společnost Google. Služba Google Analytics je nabídkou společnosti Google Ireland Limited, která byla založena a je provozována podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.co.uk). Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené. Služba Google (Universal) Analytics používá metody, jako jsou např. soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace automaticky shromažďované pomocí souborů cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že je na těchto webových stránkách povolena anonymizace IP adres, dochází zároveň ke zkrácení IP adresy před jejím přenosem v rámci oblasti členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Obecně platí, že společnost Google nespojuje anonymizovanou IP adresu přenášenou z vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Google Analytics s žádnými dalšími údaji, které má k dispozici.

Pokud jsou informace přenášeny a ukládány společností Google na serverech umístěných ve Spojených státech, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí. Zobrazí se vám aktuální certifikát zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí uznala Evropská komise subjekty certifikované podle štítu na ochranu soukromí jako ty, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů.

Můžete zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) byly zaznamenávány a zpracovávány společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici na adrese tento odkaz.

Alternativně k zásuvnému modulu prohlížeče můžete kliknutím na tento odkaz zabránit tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu zaznamenávala vaše údaje na těchto webových stránkách. Při tomto procesu bude na vašem koncovém zařízení uložen soubor cookie pro odmítnutí. Pokud soubory cookie vymažete, budete muset na odkaz kliknout znovu.

 

8. Online Marketing

Remarketing reklam Google
Reklamy Google používáme k propagaci našich webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Pokud jste nám k tomu dali souhlas podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR je při každé návštěvě webových stránek společností Google nastaven tzv. remarketingový soubor cookie společnosti Google, který umožňuje automatické zobrazování zájmové reklamy pomocí pseudonymního ID souboru cookie a informací o vašich návštěvách webových stránek. Po zániku účelu použití a ukončení používání remarketingu reklam z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány.

Jakékoli zpracování údajů, které přesahuje tento rozsah, probíhá pouze v případě, že jste společnosti Google povolili propojit historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google a použít informace z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se vám zobrazují na webu. Pokud v takovém případě navštívíte naše webové stránky, zatímco jste přihlášeni ke službě Google, použije společnost Google vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů publika pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně spojí vaše údaje s údaji služby Google Analytics, aby vytvořila publika.

Google Ads je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která byla založena a je provozována podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.co.uk). Pokud jsou informace předávány a ukládány společností Google na serverech umístěných ve Spojených státech, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí. Aktuální certifikát uvidíte zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí uznala Evropská komise subjekty certifikované podle štítu na ochranu soukromí jako ty, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na remarketingový soubor cookie prostřednictvím tento odkaz. Kromě toho můžete získat informace o nastavení souborů cookie od Digital Advertising Alliance a podle toho upravit nastavení svého prohlížeče.

BingAds Remarketing
Prostřednictvím BingAds inzerujeme tyto webové stránky ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek automaticky nastaví soubor cookie, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. údaje shromážděné v této souvislosti budou vymazány poté, co přestaneme používat BingAds Remarketing k zamýšlenému účelu a po ukončení jeho používání.

BingAds je nabídka společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft Corporation má sídlo v USA a je certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. V důsledku této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci štítu na ochranu soukromí.

Soubor cookie remarketingu můžete zakázat prostřednictvím tohoto odkazu. Kromě toho se můžete obrátit na Digital Advertising Alliance, abyste se dozvěděli informace o používání souborů cookie a nakonfigurovali svá nastavení.

AdRoll Retargeting

K inzerování těchto webových stránek ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran využíváme služeb společnosti AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irsko. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek ve vašem prohlížeči automaticky nastaví soubor cookie tohoto poskytovatele služeb nebo jeho partnerů, který umožňuje zobrazování zájmové reklamy pomocí pseudonymního ID souboru cookie a informací o vašich návštěvách webových stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené.

 

Soubor cookie pro opakované cílení můžete zakázat pomocí některého z níže uvedených odkazů: https://app.adroll.com/optout/safari

Případně můžete zakázat soubory cookie třetích stran; za tímto účelem přejděte na stránku pro odhlášení síťové reklamní iniciativy.

 

Nástroj Live Chat Userlike

Pokud ke kontaktu s námi využijete live chat, údaje, které tam dobrovolně zadáte (jméno, e-mailová adresa, zpráva), budeme zpracovávat v souladu s čl. 6 odst. (1) 1 písm. b GDPR za účelem zodpovězení dotazu v rámci zpracování smlouvy. Kromě toho slouží použití tohoto nástroje k zajištění našich oprávněných zájmů na efektivní a lepší komunikaci se zákazníky v souladu s čl. 6 odst. (1) 1 písm. f GDPR. Poté budou údaje vymazány.

V rámci zpracování v našem zastoupení nám třetí strana, poskytovatel Userlike, poskytuje služby pro poskytování nástroje živého chatu. Veškeré údaje shromážděné v průběhu používání chatovacího nástroje jsou zpracovávány na jeho serveru

 

Google reCAPTCHA

Na ochranu před zneužitím našich webových formulářů a spamem používáme službu Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která byla založena a je provozována podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.co.uk). Tato služba kontrolou ručního zadání zabraňuje automatizovanému softwaru (tzv. botům) provádět na webových stránkách zneužívající činnosti. V souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na ochraně našich webových stránek před zneužitím, jakož i na bezproblémové prezentaci naší online prezentace, které jsou při vyvažování zájmů nadřazené.

Google reCAPTCHA používá kód integrovaný do webové stránky, takzvaný JavaScript, jako součást ověřovacích metod, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, jako jsou například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání těchto webových stránek včetně vaší IP adresy se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Kromě toho jsou další soubory cookie uložené službami Google ve vašem prohlížeči vyhodnocovány pomocí Google reCAPTCHA.
Ze vstupních polí příslušného formuláře nejsou vyčítány ani ukládány žádné osobní údaje.

Pokud jsou informace přenášeny a ukládány společností Google na serverech umístěných ve Spojených státech, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci štítu na ochranu soukromí.

Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované JavaScriptem nebo souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracovávala tyto údaje tím, že v nastavení prohlížeče zabráníte spuštění JavaScriptu nebo nastavení souborů cookie. Upozorňujeme, že tím může být omezena funkčnost našich webových stránek pro vaše použití. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Písma Google
Tato webová stránka obsahuje kód skriptu "Google Fonts". Google Fonts je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která byla založena a je provozována podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.co.uk). Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na jednotné prezentaci obsahu na našich webových stránkách v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR.
Tímto se vytvoří spojení mezi prohlížečem, který používáte, a servery společnosti Google. Díky tomu se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy.
Pokud jsou informace přenášeny a ukládány společností Google na serverech umístěných ve Spojených státech, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci štítu na ochranu soukromí.
Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

9. Sociální média

Používání pluginů sociálních sítí Facebook, Instagram

Naše webové stránky používají tzv. pluginy sociálních sítí (dále jen "pluginy").

Pokud vyvoláte stránku našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení na servery společností Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah zásuvného modulu pak příslušný poskytovatel přenese přímo do vašeho prohlížeče a integruje jej do prohlížené stránky. Poskytovatelé tak mohou získat informace o tom, že jste si stránku našeho webu prohlíželi ve svém prohlížeči, a to i v případě, že u příslušného poskytovatele nemáte účet nebo nejste aktuálně přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou z vašeho prohlížeče odeslány přímo na server příslušného poskytovatele (který může být v USA) a tam uloženy. Pokud jste se přihlásili ke svému účtu na sociální síti, poskytovatelé budou moci vaši návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k vašemu účtu na sociální síti. Pokud budete komunikovat s pluginy, např. kliknete na tlačítko "To se mi líbí" nebo "Sdílet", budou tyto informace rovněž odeslány přímo na server poskytovatele a tam uloženy. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na stránce sociální sítě a vaše kontakty je budou moci vidět. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené.

Zásuvné moduly videa YouTube
Na naše webové stránky jsme vložili obsah třetích stran. Tento obsah poskytuje společnost Google ("poskytovatel"). Google reCAPTCHA je nabídka společnosti Google Ireland Limited, která byla založena a je provozována podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.co.uk). S ohledem na videa YouTube, která jsou vložena na našich webových stránkách, jsme povolili režim rozšířené ochrany osobních údajů. To znamená, že YouTube neshromažďuje ani neukládá informace o návštěvnících, pokud si video nepřehrají. Vložení videa slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů nadřazené.

Chcete-li se dozvědět více o účelu a rozsahu shromažďování, dalšího zpracování a používání údajů poskytovateli a seznámit se se svými právy v tomto ohledu a s tím, jak si můžete přizpůsobit prohlížeč, abyste lépe chránili své soukromí, podívejte se na zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

Chcete-li se dozvědět více o účelu a rozsahu shromažďování, dalším zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich webových stránkách a dozvědět se o dostupných možnostech kontaktu a vašich právech v tomto ohledu a o tom, jak si můžete přizpůsobit prohlížeč, aby lépe chránil vaše soukromí, podívejte se na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů:

https://en-gb.facebook.com/policy.php 

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policies.google.com/privacy

Pokud si nepřejete, aby sociální sítě přiřazovaly údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu na sociální síti, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z příslušného účtu. Můžete také použít doplňky pro svůj prohlížeč, např. "NoScript" blokátor skriptů, který zastaví pluginy.

Naše online přítomnost na Facebooku, Youtube, Instagramu

Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží k lepší a aktivnější komunikaci s našimi zákazníky a zájemci. Informujeme tam o našich produktech a aktuálních speciálních nabídkách.
Při návštěvě našich webových stránekna sociálních sítích mohou být vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Z těchto údajů jsou pomocí pseudonymů vytvářeny tzv. profily používání. Ty mohou být použity například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se na vašem terminálu obvykle používají soubory cookie. V těchto souborech cookie je uloženo chování návštěvníků a zájmy uživatelů. To slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimalizované prezentaci naší nabídky a efektivní komunikaci se zákazníky a zájemci, které převažují při vyvažování zájmů. Pokud vás provozovatelé příslušných platforem sociálních médií požádají o souhlas se zpracováním údajů, např. pomocí zaškrtávacího políčka, je právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokud mají výše uvedené platformy sociálních médií sídlo v USA, platí následující: Evropská komise přijala rozhodnutí o vhodnosti pro USA. To se vrací ke štítu EU-USA na ochranu soukromí. Aktuální certifikát pro příslušnou společnost si můžete prohlédnout zde.
Podrobné informace o zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, jakož i možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, zejména možnosti odhlášení, naleznete v níže uvedených informacích o ochraně osobních údajů poskytovatelů. Pokud přesto potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami podle čl. 26 GDPR, kterou si můžete prohlédnout zde.
Další informace o zpracování údajů naleznete při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku (informace o Insights data) zde..

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

 

Možnost vznést námitku (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

 

10. Zasílání připomenutí hodnocení e-mailem

Připomínka hodnocení podle důvěryhodných obchodů

Pokud jste nám při nebo po podání objednávky udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR, sdělíme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.com), aby vám mohla zaslat e-mailem upozornění na hodnocení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedenou kontaktní možnost nebo přímo společnosti Trusted Shops.

 

11. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva podle:

• umění. 15 GDPR právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu popsaném v tomto nařízení;

• umění. 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo doplnění námi uložených osobních údajů;

• umění. 17 GDPR právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není nutné jejich další zpracování.

- uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;

- pro splnění zákonné povinnosti;

- z důvodů veřejného zájmu nebo

- pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků;

• umění. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud

- zpochybňujete správnost údajů;

- zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete jejich výmaz;

- my již údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete ke zjištění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo

- jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

• umění. 20 GDPR právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo požadovat jejich předání jinému správci;

• umění. 77 GDPR právo podat stížnost dozorovému úřadu. Na dozorový úřad se můžete obrátit zpravidla v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo v sídle naší společnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete se zeptat na vaše údaje, opravit je, omezit nebo vymazat, odvolat souhlasy, které jste udělili, nebo se odhlásit z určitého použití údajů, obraťte se na nás přímo pomocí kontaktních údajů uvedených v oznámení o našich stránkách.

 

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které mají v procesu vyvažování zájmů přednost, můžete proti takovému zpracování údajů vznést námitku s budoucí účinností. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění práva vznést námitku nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

To neplatí pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.