Návratové zásady

Pokyny ke zrušení

Právo na zrušení


Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Loitz KG, Bundestrasse94, 6923, Lauterach, info@helmexpress.com) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu nebo e-mailu zaslaného poštou).

Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

 

Účinky zrušení

Objednávku lze kdykoli zrušit, než ji naše týmy zpracují. Pokud již bylo zboží odesláno, vezměte prosím na vědomí naše podmínky pro vrácení zboží. Podle zákona o spotřebitelských smlouvách (informace, odstoupení od smlouvy a dodatečné náklady) do 14 dnů. Přečtěte si prosím zásady pro vrácení zboží, kde se dozvíte, jak zboží vrátit a jaké jsou s tím spojené náklady.

Pokud od této smlouvy odstoupíte a žádné zboží ještě nebylo odesláno, musíme vám neprodleně vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pokud vrátíte všechny položky, budeme vám účtovat poštovné ve výši 3,90 €. Pokud jste již při objednávce uhradili náklady na dopravu, budou vám tyto náklady ponechány a nebudou vráceny.

Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak.

 

Vzor storno formuláře

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete nám ho zpět)

– LOITZ KG, Bundestrasse 94, 6923 Lauterach, Rakousko, info@helmexpress.com:

— Já / My[*] tímto oznamuji, že já / My[*] ruším svou / naši [*] kupní smlouvu na následující zboží [*]/na poskytnutí následující služby[*].

— Objednáno dne [*] / obdrženo dne [*]

— Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

— Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

— Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je oznámení podáváno v papírové podobě)

— Datum

[*] Nehodící se škrtněte